Power Interruption May 28, 2015

PANSAMANTALA PONG MAWAWALAN NG KURYENTE SIMULA GUINHAYAAN LOOC, ALCANTARA, STA. MARIA TO BACHAWAN SA PAGITAN NG ALAS 6 NG HAPON AT ALAS 11 NG GABI DAHIL SA KAKULANGAN NG MGA MAKINANG PANUSTOS NG NAPOCOR SA TUMASS NA DEMAND NG KURYENTE SA ORAS NA IYON. AT ITO PO AY MAUULIT SA BAWAT IKALAWANG GABI.